Salon

Zapis wspomnień bywalców Salonu Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego, zilustrowany fotografiami z lat siedemdziesiątych, licznymi donosami tajnych współpracowników oraz meldunkami  SB.

Koncepcja

Zbigniew Gluza

Wydawnictwo

Ośrodek Karta

Data powstania

2016