Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) od 1991 roku realizuje misję wspierania nauki w Polsce – jest największym w kraju pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Zostaliśmy poproszeni o restyling logotypu FNP oraz uporządkowanie elementów identyfikacji wizualnej.

Data powstania

2016