Synapsis

Synapsis to fundacja oferująca profesjonalną pomoc dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom. Uczestniczy aktywnie również w wypracowywaniu systemowych rozwiązań, które poprawiają jakość ich życia. Logo w poprzedniej, czarno-białej wersji, funkcjonowało od początku istnienia organizacji. Z okazji 30-tego jubileuszu Fundacja postanowiła odświeżyć wizerunek. Brief zakładał zachowanie starego logo, a celem zmian było zwiększenie przystępności i rozświetlenie komunikacji wizualnej Fundacji, a tym samym zbliżenie do pacjentów. Dokonaliśmy więc restylingu, polegającego na uporządkowaniu typografii oraz dodaniu tła w formie złotego/żółtego prostokątu z zaokrąglonymi rogami. Dzięki temu uzyskaliśmy wyrazisty, uporządkowany znak. Wprowadzenie koloru złotego wynika ze skrótu opisującego złoto – pierwiastek w tablicy Mendelejewa: AU. Do tego został zaprojektowany konsekwentny system identyfikacji wizualnej, bazujący na złotych/żółtych aplach koloru z zaokrąglonymi rogami oraz prostej i czytelnej typografii, odpowiadającej także potrzebom osób niedowidzących.