Stacja Radegast

Logo Stacji Radegast oparte jest na przekroju pomnika – instalacji upamiętniającej miejsce zagłady ostatniego getta w Europie. Ze stacji Radegast w okupowanej Łodzi Niemcy wysyłali na śmierć Żydów więzionych w Litzmanstadt Getto. Pomnik zaprojektował Czesław Bielecki.

Fotografie

Michał Brendler

Data powstania

2005