Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Polish Air Navigation Services Agency) zamówiła u nas identyfikację opartą na angielskim akronimie. Specjalnie zaprojektowane liternictwo jest symbolicznym zobrazowaniem ruchu statków powietrznych kontrolowanych przez Agencję.