Fundusze Europejskie

Dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zaprojektowaliśmy motyw i element przewodni marki Funduszy Europejskich, layouty materiałów informacyjnych oraz promocyjnych. Podsumowaniem prac projektowych jest Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie dla nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Jest to przewodnik dla urzędów państwowych oraz dla wszystkich instytucji promujących i wdrażających programy nowej perspektywy funduszy unijnych. Określa zasady stosowania znaków marki Fundusze Europejskie, barw RP i UE, oraz zasady komunikacji społecznej i biznesowej. Kampania promująca projekt ruszyła w 2023 roku.