Fundacja Batory

W 2019 i 2020 projektowaliśmy i wdrożyliśmy stronę internetową dla Fundacji im. Stefana Batorego.
Fundacja została założona w 1988 roku. Od 2003 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.
Zobacz stronę na www.batory.org.pl