Forum Praktyków Partycypacji

Forum Praktyków Partycypacji to coroczne wydarzenie skierowane do osób, które aktywnie zajmują się tematyką partycypacji obywatelskiej. Nasza oprawa graficzna towarzyszyła Forum w latach 2014-2020.

Data powstania

2014 - 2016