BOX

BOX (skrót od wyrażenia Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny) to metodologia i zbiór narzędzi, które można wykorzystać do ewaluacji działań w organizacjach pozarządowych.