Stocznia

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” to organizacja pozarządowa, która zajmuje się poszukiwaniem i upowszechnianiem innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na problemy społeczne. Logo, które stworzyliśmy opowiada o tym, jak działa organizacja – „od kartki papieru do statku, od słowa i pomysłu do działania i konkretu”. Dla pokreślenia innowacyjnego charakteru działań Stoczni, strona internetowa została oparta na niestandardowej kompozycji elementów oraz wzbogacona o specjalnie zaprojektowany krój pisma. Zobacz stronę

Programowanie strony

Jan Grzegorowski

Data powstania

2016